Nainstalujte si:
       

Překlad Vorlaufzeit; Vorläufer; vorläufig


e Vorlaufzeit = doba předstihu, doba předstihu (při spínání), doba nutná k realizaci (předvýrobní), časový náskok, přípravná fáze, předstih

e Vorläufer = předchůdci, prekurzor, předběžná známka, vzorový formulář, zaváděcí formulář

vorläufig = zatímní, prozatímní, provizorní, dočasný, předpokládaný, předchozí, předcházející, interimní, předběžně, dočasně, zatím, prozatím


Next: vorläufige; vorlegen; Vorleger    weichen; Weichen; Weichling