Nainstalujte si:
       

Překlad Vorgehen; vorgekommen; vorgeladen


s Vorgehen = jednání, konání, postup, akce, předbíhání, postupování, přednost

vorgekommen = vyskytl se, přihodilo se, nastala, se vyskytovali, stávající se

vorgeladen = předvolal, předvolán, obeslal, obeslán, obeslaný, předvolávaný


Next: vorgelegen; vorgemacht; vorgemerkt    Wechselnehmer; wechselseitig; wechselt