Nainstalujte si:
       

Překlad Vorbildung; vorbringen; Vorbringen


e Vorbildung = předběžné vzdělání, průprava, přípravný výcvik, dosavadní vzdělání, předchozí vzdělání, předchozí vychování, předběžné znalosti

vorbringen = vyslovit, pronést, dopravit dopředu, předložit, dostat co ven, přednášet (vyslovit), přeříkat, přeříkávat, uvést

s Vorbringen = uplatnění (reklamace), vyjádření, přednes, přednesení, přednášení, předvedení


Next: Vorbühne; Vorderansicht; Vorderseite    Watt; wächst; Wächter