Nainstalujte si:
       

Překlad Vorbeugen; Vorbeugung; Vorbild


s Vorbeugen = profylaxe, předejití, zabránění, ochrana, předklon

e Vorbeugung = profylaxe, předklon, nachýlení dopředu, zabránění, prevencí, prevenci, preventivní údržba, předcházení, předejití, vyvarování, zamezení, předběžná ochrana

s Vorbild = příklad, předobraz, symbol, vzoru, vzorem


Next: Vorbildung; vorbringen; Vorbringen    Wasserversorgung; Wasserwerfer; Wasserwerk