Nainstalujte si:
       

Překlad Voranmeldung; Voranschlag; Vorarbeit


e Voranmeldung = předchozí přihlášení, oznámení předem, předběžná přihláška (daně), předběžné oznámení, předběžné hlášení, předhláška, výzva (telef.), hovor na určitou hodinu

r Voranschlag = rozvržení, rozvrh, předběžný rozpočet, preliminář, kalkulace, budžet, etát, odhad, předchozí rozvrh


Next: Vorarbeiter; vorausbezahlt; vorausgegangen    Wasserabscheider; Wasseraufnahme