Nainstalujte si:
       

Překlad Volk; volkstümlich; Volksversammlung


s Volk = národ, lid (nižší vrstvy obyvatelstva), obyvatelstvo, množství lidí, lidé, druh lidí, cháska, společenstvo (hmyzu), roj včel, hejno

volkstümlich = národní, prostonárodní, oblíbený, populární, srozumitelný

e Volksversammlung = národní shromáždění, veřejné prohlášení, shromáždění lidu, parlament, veřejná schůze


Next: voll; vollautomatisch; Vollblut    Warmfestigkeit; warmtönigkeit; Warngerät