Nainstalujte si:
       

Překlad Verträglichkeit; vertreiben; Vertreibung


e Verträglichkeit = snesitelnost, biokompatibilita, kompatibilita, slučitelnost, slučivost, tolerance, komptabilita, vzájemné přizpůsobení, vzájemná tolerance, podmínka slučitelnosti, mírumilovnost, shodnost

vertreiben = vyhnat, vyhnat (ze země), vyhánět, vyhostit (odkud), vypovědět, odsunout (vyhnat), vypudit, odhánět, odehnat, zahnat, zahánět, zapudit


Next: vertreten; Vertreter; Vertretung    vorliegen; vorliegend; vormachen