Nainstalujte si:
       

Překlad Verteidiger; verteidigt; Verteidigung


r Verteidiger = obhájce, obhájce v trestním řízení, apologet, zastánce, zástupce, bek, obhájci

verteidigt = obhájen, obhájil, brání, bránil, bráněn, hájí, hájil, hájen, bráněný, hájený

e Verteidigung = obhajoba, apologie, hájení, obhajování, bránění, defenzíva, obhájení, oponentura, zastoupení, ohrazování (se)


Next: verteilen; Verteilen; Verteiler    vorgestellt; vorgetragen; vorgezogen