Nainstalujte si:
       

Překlad Verstümmelung; versuchen; Versuchsanstalt


e Verstümmelung = zkreslení, poškození, zmrzačení, zohavení, komolení, ochromení, zkomolenina

versuchen = pokoušet se, odvážit se, zkusit, okusit, ochutnat, zkoušet, vyzkoušet, testovat, pokoušet, uvádět v pokušení, se snažíme, ochutnávat

e Versuchsanstalt = výzkumná laboratoř, zkušební ústav, zkušební stanice, zkušebna, pokusný ústav, pokusná stanice, zkušební zařízení, zkušební laboratoř


Next: Versuchsstelle; Versuchsstrecke; versucht    Vorgehen; vorgekommen; vorgeladen