Nainstalujte si:
       

Překlad Verschleuderung; verschließen; verschlingen


e Verschleuderung = prodej se ztrátou, dumping, plýtvání, promarnění, promrhání

verschließen = uzavřít, zavírat, uzavírat, zamknout, opotřebovali, uzamknout, uzamykat, zamykat

verschlingen = ovinout (kolem sebe), omotat smyčkou, zamotat, zmotat, těsně spojit, spojovat, svazovat, polknout, hltat, polykat, spolknout, pohltit


Next: Verschlingung; verschlossen; verschlucken    verwüsten; Verwüstung; Verzagtheit