Nainstalujte si:
       

Překlad Verschleppung; verschleudern


e Verschleppung = odvlečení, protahování, průtah, zanesení, vlek, šíření, zašantročení, přenesení infekce

verschleudern = rozházet, prodávat pod cenou, prodat pod cenou, vymrštit, prohýřit, mrhat, promrhat, rozhazovat


Next: Verschleuderung; verschließen; verschlingen    verwundet; verwünschen; Verwünschung