Nainstalujte si:
       

Překlad Verschlag; verschlagen; Verschlammung


r Verschlag = pažení, překážka, přepážka, truhlík, zapažení, latění, bedna, přepažení, přihrádka, příhrada, zabednění, bedna se střelivem

verschlagen = zabednit, lstivý, zchytralý, bednit, přepažit, zahnat (loď), odražený (o tekutinách), špatně zahrát, záležet (na čem), obednit, účinkovat (o léku), zapažit

e Verschlammung = ucpání kalem, zakalování (důlních požárů), zanesení, zanášení, vytváření kalu, zanesení bahnem, zabahnění


Next: Verschlämmung; verschleiern; verschleiert    verwirren; verwirrt; Verwirrung