Nainstalujte si:
       

Překlad Vernichtung; vernünftig; verordnen


e Vernichtung = zničení, anihilace, záhuba, zkáza, zmaření, zmar, ztráta, maření, porušení, vyhlazení (vyhubení)

vernünftig = soudný, racionální, přiměřený, rozumné, soudně, přijatelný

verordnen = ustanovit, předepsat, pověřit, stanovit, nařizovat, rozkazovat


Next: verordnet; verordnete; Verordnung    Verträglichkeit; vertreiben; Vertreibung