Nainstalujte si:
       

Překlad Vernetzung; vernichten; vernichtet


e Vernetzung = smáčivost, zesíťování, připojení do sítě, zesítění, síťování, propojení do sítě

vernichten = ničit, zmařit, mařit, zdeptat, porušit, potlačit, rozdrtit, umrtvit, vyhladit, vyhlazovat, zahladit, zamezit

vernichtet = zmařený, zdrcený, zničí, zničil, zničen, zmaří, zmařil, zmařen, porušil, porušen, zahubil, zahuben


Next: Vernichtung; vernünftig; verordnen    vertraut; Vertrautheit; verträglich