Nainstalujte si:
       

Překlad Vermögenslage; Vermögenszuwachs; vermuten


e Vermögenslage = majetkové poměry, majetková situace, majetkový poměry, finance, stav majetku

r Vermögenszuwachs = vzrůst jmění, majetkový přírůstek, přírůstek majetku, přírůstek majetku, přírůstek na majetku

vermuten = domnívat se, tušit, hádat, soudit, čichat (k čemu), domýšlet se


Next: vermutet; vermutete; vermutlich    vertikal; Vertikale; vertilgen