Nainstalujte si:
       

Překlad Vermischung; vermisst; vermitteln


e Vermischung = směšování, smíšení, směs, smíšenina, promíšení, smísení

vermisst = postrádaný, nezvěstný, pohřešován, postrádán, pohřešuje, pohřešoval, postrádá, postrádal

vermitteln = urovnat, prostředkovat, zprostředkovat, zprostředkovávat (4. p.), poskytnout, poskytovat (4. p.), umožnit, předávat, sdělit, sdělovat, spojovat, podávat obraz (audit, fondy)


Next: vermittelt; Vermittler; Vermittlung    verteilen; Verteilen; Verteiler