Nainstalujte si:
       

Překlad Vermerk; vermerken; vermerkt


r Vermerk = doložka, dovětek, zápis, anotace, poznamenání, záznam

vermerken = zaznamenat, zaznamenávat, pozorovat, zpozorovat, dát najevo, dávat najevo, zapsat, označit, označovat

vermerkt = poznamenaný, poznamenal, dán najevo, zaznamenán, zaznamenaný


Next: vermessen; Vermessung; vermieden    versunken; vertagt; vertauschen