Nainstalujte si:
       

Překlad Vermahlung; vermarkteten; Vermarktung


e Vermahlung = vymletí, rozmělňování, vymílání, rozemletí, semletí

vermarkteten = prodaný, uvedli na trh, uvedený na trh, obchodně využili, obchodně využitý

e Vermarktung = zajištění odbytu na trhu, uvedení výrobku na trh, uvedení na trh, prodej, odbyt, zpeněžení


Next: vermehrt; Vermehrung; vermeiden    Verstümmelung; versuchen; Versuchsanstalt