Nainstalujte si:
       

Překlad Verlust; vermachen; vermahlen


r Verlust = deficit, prodělek, úbytek, prohra, škoda, pozbytí, účetní ztráta, schodek, pozbývání, zmaření, pohoršení, týkající se ztráty

vermachen = odkazovat, zůstavit, zůstavit (komu co), zahradit, zatarasit, zacpat

vermahlen = spotřebovat při mletí, umlít, vymílat, rozemlít, rozemílat, mlet, rozmělňovat, semílat, drtit


Next: Vermahlung; vermarkteten; Vermarktung    verstummen; verstümmeln; verstümmelt