Nainstalujte si:
       

Překlad Verheerung; verhehlen; verheimlichen


e Verheerung = zpustošení, pustošení, destrukce, zhouba, zkáza, devastace

verhehlen = skrývat, neukázat, zamlčet, zatajit, skrýt, zatajovat, tají (zatajují), tajit

verheimlichen = zatajit, zatajovat, utajit, zamlčet, tutlat, ukrývat, skrývat, ukrýt, tají (zatajují)


Next: verheimlicht; verheiraten; verheiratet    Verschleierung; Verschleiß; verschleißen