Nainstalujte si:
       

Překlad Verfolgung; verformbar; Verformbarkeit


e Verfolgung = perzekuce, stíhání, sledování, ověřování, pozorování, prohledávání

verformbar = tvárný, tvářitelný, tažný, plastický, houževnatý

e Verformbarkeit = plasticita, tvářitelnost, tvárlivost, plastičnost, deformovatelnost, schopnost přetvoření, houževnatost, tvarovatelnost


Next: verformen; verformt; verformten    verplempern; verprügeln; verpuffen