Nainstalujte si:
       

Překlad Verfassung; verfaulen; verfälschen


e Verfassung = stav mysli, nálada, rozpoložení, rozmar, kondice, konstituce, míra, sepsání, vypracování, vyhotovení, sestavení, sestavování

verfaulen = zpuchřet, hnít, tlít, zetlít, ztrouchnivět

verfälschen = padělat, zfalšovat, podvodně napodobit, napodobit, podstrkovat, podstrčit, pokazit


Next: Verfälschung; Verfärbung; verfehlen    vernarben; vernähen; Vernebelung