Nainstalujte si:
       

Pøeklad Verfälschung; Verfärbung; verfehlen


e Verfälschung = zfalšování, zkreslení, poškození, falšování, padìlek

e Verfärbung = zabarvení, zbarvení, odbarvení, vadné zbarvení, zmìna zbarvení

verfehlen = zameškat, minout, minout se, chybit se, netrefit, opominout, opomenout, provinit se, chybit, míjet se, splést se


Next: verfehlt; verfehlte; verfeinern    vernehmen; verneinen; Verneinung