Nainstalujte si:
       

Překlad Verfalltermin; verfangen; verfassen


r Verfalltermin = splatnost, termín dospělosti (směnečné), lhůta dospělosti (směnečné), den dospělosti (směnečné), den splatnosti, termín splatnosti, lhůta splatnosti

verfangen = pomáhat, působit, zamotat se, zaplést, zatrhnout se

verfassen = sepsat, vyhotovit, vypracovat, stylizovat, udělat, sepisovat, spisovat, složit, skládat (básně), sestavit, sestavovat, vyhotovovat


Next: Verfasser; verfasst; verfassten    vermutet; vermutete; vermutlich