Nainstalujte si:
       

Překlad Verfahrenstechnik; Verfahrensweise; Verfall


e Verfahrenstechnik = technika zpracování, technika postupu, způsob zpracování, technika výrobních procesů, procesové inženýrství

e Verfahrensweise = metoda, metodický postup, postup, metoda postupu, způsob postupu

r Verfall = rozpadnutí, chřadnutí, ubývání, úpadek, úpadek (podniku), zánik, zkáza, rozklad, rozvrat, rozpad, zmar, propadnutí (směnky)


Next: verfallen; Verfallen; Verfalltag    vermögend; Vermögens; Vermögensanlage