Nainstalujte si:
       

Překlad Vereinbarung; vereinen; Vereinheitlichung


e Vereinbarung = ujednání, dohodnutí, úmluva, dohoda, dohoda o (čem), deklarace, domluva, smlouva, sjednocení, popis

vereinen = spojovat, sjednocovat, sdružit, sdružovat, sjednotit, slučovat, sloučit

e Vereinheitlichung = unifikace, standardizace, ujednání, harmonizace, sjednocování


Next: vereinigen; vereinigt; Vereinigung    Vermerk; vermerken; vermerkt