Nainstalujte si:
       

Překlad Verein; vereinbaren; vereinbart


r Verein = společnost, jednota, sdružení, svazek, množina částečně uspořádaná

vereinbaren = sjednat, smluvit, umluvit, ujednat, domluvit, dojednat, dohodnout, deklarovat, spojit, srovnat, sjednávat, ujednávat

vereinbart = dohodnuto, dohodnuty, dohodnutý, domluvený, sjednaný, dojednaný, smluvený, ujednaný


Next: Vereinbarung; vereinen; Vereinheitlichung    Vermeidung; vermengen; Vermengung