Nainstalujte si:
       

Překlad Veranlassung; veranschlagen; veranschlagt


e Veranlassung = popud, zařízení, opatření, příčina, počin, způsobení, záminka

veranschlagen = ocenit, oceňovat, ohodnotit, odhadnout, odhadovat, napřed přepočítat, přepočítat předem, rozpočítat, rozpočíst, stanovit v rozpočtu, preliminovat, předvídat

veranschlagt = odhadl, odhadnut, ohodnotí, ohodnotil, ocení, ocenil, oceněn, rozpočítá, přepočítá, přepočítán, rozpočítán, stanoven (v rozpočtu)


Next: veranschlagte; veranstalten; veranstaltet    Verheerung; verhehlen; verheimlichen