Nainstalujte si:
       

Překlad Veranlagung; veranlassen; veranlasst


e Veranlagung = vlohy, schopnosti, zdanění, vloha, predispozice, dispozice, založení, schopnost, přiznání k dani, investování, přirozené nadání, povaha

veranlassen = dát podnět, dát popud, podnítit, vyvolat, způsobit, vykonat přípravy, zařídit, zařizovat, zajistit, pořídit, provést, nařídit

veranlasst = zařizuje, zařídil, způsobuje, způsoben, způsobil, vyvolává, vyvolán, vyvolal, nařizuje, nařízen, nařídil, podnítí


Next: Veranlassung; veranschlagen; veranschlagt    verhärten; Verhärtung; verheerend