Nainstalujte si:
       

Překlad Ursprung; ursprünglich; ursprünglichen


r Ursprung = původ, vznik, zdroj, prvopočátek, začetí, začátek souřadnicové soustavy, počátek soustavy souřadnic, počátek souřadnic, zdrojem

ursprünglich = zpočátku, původní, prvotní, zprvu, primární, původního, prvobytný, prvopočáteční, originální

ursprünglichen = primární, původních, prvotních, primárních, původního


Next: Urteil; urteilen; Urteils    verausgaben; verächtlich; veränderbar