Nainstalujte si:
       

Překlad Urlaubsgeld; Urmaß; Urschrift


s Urlaubsgeld = mzda na dovolenou, plat na dovolenou, peníze na dovolenou, třináctý plat, příplatek na dovolenou

s Urmaß = obyčejná míra, etalon (porovnávací vzorek), etalon, prvotní rozměr, normál

e Urschrift = originál, prvopis, koncept, původní text, prvopis listiny


Next: Ursprung; ursprünglich; ursprünglichen    verarbeitungstechnischen; Verarmung