Nainstalujte si:
       

Překlad Unzahl; unzählig; unzeitgemäß


e Unzahl = spousta, spousty, nesmírné množství, nespočet, nesčíslnost

unzählig = nesčetný, nesčíslný, nečítaný, bezpočetný (knižně), bezpočtu, bez počtu

unzeitgemäß = nevhodný, nečasový, nemoderní, nedobový, neaktuální


Next: unzugänglich; unzulänglich; unzulässig    veranschlagte; veranstalten; veranstaltet