Nainstalujte si:
       

Překlad Unwille; unwillig; unwillkürlich


r Unwille = rozhořčení, nelibost, neochotu, hněv, zlost

unwillig = rozhořčeně, nevrlý, nevrle, vzpírající se, nerad, neochotný

unwillkürlich = mimovolný, spontánní, instinktivní, bezděčně, mimoděk, mimovolně, spontánně, nechtě, bezděky, chtěj nechtěj


Next: unwissentlich; Unwohlsein; unwürdig    Veranlagung; veranlassen; veranlasst