Nainstalujte si:
       

Překlad Unterscheidung; Unterscheidungsmerkmal


e Unterscheidung = rozeznání, rozlišení, odlišení, rozeznávání, rozrůznění, znázorňování

s Unterscheidungsmerkmal = poznávací znak, rozpoznávací znak, rozpoznávací znamení, rozlišovací znak, znak rozlišení, rozeznávací znak, rozlišovací znamení, rozpoznávací známka


Next: Unterscheidungszeichen; unterschieben    überstimmt; überstreichen; überströmen