Nainstalujte si:
       

Překlad Unterschätzung; unterscheiden


e Unterschätzung = podcenění, bagatelizování, nedoceňování, nízký odhad, podceňování

unterscheiden = lišit, rozlišit, odlišit, rozeznávat, rozeznat, rozpoznat, odlišovat, odlišují, rozlišujte


Next: Unterscheidung; Unterscheidungsmerkmal    übersteigen; übersteigern; überstiegen