Nainstalujte si:
       

Překlad Unterordnung; Unterrahmen; Unterredung


e Unterordnung = podrobení, podčeleď, podřízenost, subordinace, podřizování, podřazenost, podřadění

r Unterrahmen = podstavec, podrámec, spodní rám, pomocný rám, přídavný rám

e Unterredung = konzultace, rozmluva, rozhovor, hovor, rozprava, rozprávka, interview, pohovor, dohovoření


Next: unterrichten; unterrichtet; untersagt    überspannen; überspannt; Überspannung