Nainstalujte si:
       

Překlad Unternehmen; Unternehmer; Unternehmung


s Unternehmen = akce, počin, závod (podnik), podnikání, podnikatelství, podnikatelská činnost, firma, výrobce, společnost, subjekt, podniky, firmy

r Unternehmer = podnikatel, provozovatel, zastoupený (strana ve smlouvě o obchodním zstoupení), podnikatelský, podnikatelé

e Unternehmung = akce, závod (podnik), podnikání, podnikatelství, počaté dílo


Next: Unterordnung; Unterrahmen; Unterredung    Übersichtsplan; übersiedeln; Übersiedlung