Nainstalujte si:
       

Překlad Unterlagen; Unterlagsplatte; unterlassen


Unterlagen = podkladů, dokumentace, doklady, průkazní materiál, důvod, data, materiály

e Unterlagsplatte = podklad vozovky, podkladnice, podložka, kolejnicová podložka, podložka latí, licí podložka

unterlassen = opominutý, zanedbaný, nevykonat, neudělat, neučinit, přestat, přestávat, opomenout, opomenout (co), opominout, opomíjet (4. p.), zanedbat


Next: Unterlassung; unterlaufen; unterlegen    Überseetransport; übersehen; übersenden