Nainstalujte si:
       

Překlad Unterdrückung; untereinander; unterentwickelt


e Unterdrückung = potlačení, utajování, utlačování, utiskování, ujařmení, útlak, útisk, útlum, eliminace, utlačení

untereinander = navzájem, vzájemně, vespolek, mezi, spolu

unterentwickelt = málo vyvinutý, nevyvinutý, zaostalý ve vývoji, nedostatečně rozvinutý, nedostatečně vyvinutý, méně vyvinutý


Next: Untergang; untergebracht; untergegangenen    Überschlag; überschlagen; überschneiden