Nainstalujte si:
       

Překlad Unterbringung; unterbrochen; Unterdruck


e Unterbringung = umístění, dislokace, prodej, rozmístění, umísťování, zaopatření, umístění ubytování

unterbrochen = přerušil, přerušený, přerušovaný, diskontinuální, porušený, přetržitý

r Unterdruck = nízký tlak, vakuum, spodní tlak, deprese, podtisk


Next: unterdrücken; Unterdrücker; unterdrückt    überreichen; überreicht; überrennen