Nainstalujte si:
       

Překlad Unterbrechung; unterbreiten; unterbringen


e Unterbrechung = rozpojení, přestávka, pauza, zastávka, otevření, přerušování, přítrž, přerušení rozpojení

unterbreiten = posloužit, podat (žádost), předloží, předhazovat, předhodit, předkládat, rozprostřít, předestřít

unterbringen = uložit, ubytovat, postarat se (o někoho), zaopatřit, uchovávat, umísťovat, umisťovat, dislokovat, rozmísťovat, ubytovávat


Next: Unterbringung; unterbrochen; Unterdruck    überraschend; überrascht; überredet