Nainstalujte si:
       

Překlad Unsymmetrie; Untat; untätig


e Unsymmetrie = nevyváženost, nesymetrie, úchylka souměrnosti, nerovnováha, asymetrie

e Untat = hanebný zločin, hanebný čin, ohavnost, zločin, ohavný čin, poskvrna

untätig = zahálčivý, líný, netečný, inaktivní, neúčinný, neaktivní


Next: unten; unter; Unterbau    übernehmen; übernommen; überplanmäßig