Nainstalujte si:
       

Překlad Unsinn; unsre; Unstimmigkeit


r Unsinn = nelogičnost, nerozum, nesmysl, nesmysly, hloupost, pitomost, blbost (vulg.)

unsre = svou, svá, své, sví, naši, náš

e Unstimmigkeit = nejednotnost, spor, rozmíška, neúplnost, nesoulad, nesrovnalost, rozpor


Next: Unsymmetrie; Untat; untätig    übermütig; übernachten; Übernahme