Nainstalujte si:
       

Překlad Umlagerung; Umlauf; umlaufen


e Umlagerung = překládání zboží, přesmyk, přesmyknutí, přesouvání, přeložka (cesty), přeskupení, zvrat, přemístění, přesmykování, překládání

r Umlauf = oběh, otáčení, rotace, cirkulace, obtok, otočení, obrátka, oběžník, cirkulující vzduch, okolní vzduch, točení, kroužení

umlaufen = povalit v běhu, běhat, obíhat (kolem čeho), kroužit, oběhnout, otáčet se, rotovat, cirkulovat, být v oběhu, kolovat, obtékat, oběhl


Next: umlaufend; Umlaufkühlung; Umlaufvermögen    Unterschätzung; unterscheiden