Nainstalujte si:
       

Překlad Umladung; Umlage; umlagern


e Umladung = překládka, změna náboje, překlad (zboží), přeložení, předání náboje, přeložení zboží

e Umlage = daň, přirážka, rozpis, dávkový, příspěvek, obklad, výdaj, poplatek, obkládačka, rozpis nákladů, rozpiska, rozvržení

umlagern = přeložit, překládat, obléhat (město), překládat na jiné místo, uložit na jiné místo, přesouvat


Next: Umlagerung; Umlauf; umlaufen    unterrichten; unterrichtet; untersagt