Nainstalujte si:
       

Překlad Umkehr; umkehrbar; umkehren


e Umkehr = obracení, zvrat, inverze, obrat, proměna, otočka, změna, obrácení, reverzace, ústup

umkehrbar = inverzní, obousměrný, závislý, reverzní (ústrojí), reverzibilní, zvratný, reverzační

umkehren = otočit, převrátit, zpřevracet, reverzovat, invertovat, provádět inverzi, obracet, změnit, zvrátit, obrátit se


Next: Umkehrschalter; Umkehrung; umkippen    Unterlagen; Unterlagsplatte; unterlassen