Nainstalujte si:
       

Překlad Umformer; Umformung; Umfrage


r Umformer = konvertor, převodník, transformátor, výměník, modulátor, tvarovač, parní výměník, konvektor, převáděč

e Umformung = transformování, úprava (matematická, signálu), tváření, tvarování, přepočet, transformace, přetvoření, modifikace, plastická deformace, převýchova, reformování, trvalé přetvoření

e Umfrage = dotazovací akce, anketní šetření, průzkum, anketa, poptávka, dotaz


Next: umfrieden; umfriedigen; umfriedigt    unserem; unseren; unserer