Nainstalujte si:
       

Překlad Überseetransport; übersehen; übersenden


r Überseetransport = zámořská přeprava, mořský transport, zaoceánský transport, mezikontinentální transport, námořní přeprava

übersehen = obsáhnout zrakem, přehlédnout, přehlížet, nevšimnout si, nevšímat si, opomenout, přehlédnout záběr ryby, znovu přehlédnout, znovu přezkoušet, znovu přezkoušel, přehlédnutý, obsáhl zrakem

übersenden = odesílat, zasílat, zaslat, odeslat, posílat


Next: Übersender; übersetzen; Übersetzer    verfeinert; Verfeinerung; verfertigen