Nainstalujte si:
       

Překlad Überschreiten; Überschreitung; überschrieben


s Überschreiten = překročení (např. povolené rychlosti), překračování, přestoupení, přestupování, přestup

e Überschreitung = porušení, přečerpání, přechod, překračování, přestoupení, přestupek, traverz

überschrieben = přepsal, napsán znova, napsal znova, opatřen nadpisem, opatřil nadpisem, připsán (komu co), připsal, nadepsaný


Next: überschritten; überschuldet; Überschuldung    verfallen; Verfallen; Verfalltag