Nainstalujte si:
       

Překlad Überschlag; überschlagen; überschneiden


r Überschlag = přemet, rozvrh, převrácení (letadla na zemi), průraz, looping, hrubý rozpočet, hrubý výpočet, přibližný výpočet, překlopení (vozidla), překocení (vozidla), převrácení (vozidla, letadla na zemi), přeskok

überschlagen = převrhnout se, přeskočit (hlas), zhruba vypočítat, přepočítal, hrnout se, založit, zkřížit, vypočíst, rozpočítat, přeskočit (při čtení), vynechat, ohrnout si


Next: Überschneidung; überschreiben; überschreiten    verfahren; Verfahren; Verfahrensfehler